Condicions generals de venda

Preus

Els preus estan expressats en euros i inclouen el tipus impositiu segons el tipus de producte/article. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

 

Descomptes, campanyes, ofertes i promocions

La validesa dels preus amb descomptes, campanyes, ofertes i promocions és de caràcter temporal, tot i que www.criancaisalut.cat, podrà retirar o variar-los en qualsevol moment sense previ avís, les ofertes poden estar subjectes a canvis tant en eles productes que les composen, com en els preus marcats, sense previ avís.

La validesa de les butlletes de descompte, excepte quan s’indiqui una validesa específica, serà de 15 dies naturals. Les butlletes, si no s’indica el contrari, no seràn vàlides per als articles rebaixats.

 

Condicions específiques

L’usuari tindrà que respectar en tot moment els terminis i condicions establerts en les presents condicions generals d’ús i en general de www.criancaisalut.cat. De manera explícita l’usuari manifesta que s’utilitzarà www.criancaisalut.cat de manera diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pugui derivar de l’incompliment de les normes.

En aquells casos que es sol·licitin dades o informació s’obliga a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona.

L’usuari accepta que la utilització de www.criancaisalut.cat serà efectuada amb finalitats estrictament personals, privats i particulars. L’usuari no podrà fer servir www.criancaisalut.cat per a activitats contraries a la llei, la moral i l’ordre públic així com per finalitats prohibides o que vulneren o lesionen drets de tercers. Així mateix queda prohibida la difusió, emmagatzematge i/o gestió de ades o continguts que perjudiquin drets de tercers o qualsevol normativa reguladora de drets o de propietats intel·lectuals o industrials.

Així doncs, l’usuari no podrà utilitzar www.criancaisalut.cat per tarnsmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informpatic o de telecomunicacions.

L’usuari no utilitzarà www.criancaisalut.cat per enviar publicitat no autoritzada pel destinatari.

L’usuari s’obliga a indemnitzar i a mantenir indemnes a www.criancaisalut.cat per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que tingui de fer front davant qualsevol organisme estatal, empresa privada, persones o altres usuaris, així com, inclosos els honoraris d’advocats i/o procuradores, o per tercers, derivades de l’incompliment de les presents condicions generals per part de l’usuari.

 

Disponibilitat de la informació, productes i serveis

www.criancaisalut.cat no garanteix la disponibilitat continua i permanent del contingut, productes i serveis quedant d’aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a conseqüència de la falta de disponibilitat del contingut, producte o servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat o per desconnexions realitzades per feines de millora o manteniment d’equips i sistemes informàtics. En aquests casos, www.criancaisalut.cat, farà els seus millors esofrços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció a la seva web www.criancaisalut.cat.

Criança i Salut no serà responsable per la interrupció, suspesnsió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omisions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accesos indebuts o vulneració de la confidencialitat que tinguin orígen en problemes tècnics, de comunicacions o omisions humanes, causades per tercers o no imputables a Criança i Salut. Tampoc respondrà de danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per Criança i Salut, pero fabricats o facilitats per un tercer Criança i Salut podrà, per propia decisió, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés a la informació, productes i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes.

 

Responsabilitat

L’usuari coneix i accepta que Criança i Salut no otorga cap garantia de qualsevol nautarlesa, ja sigui explícita o implícita, sorbe les dades, continguts, informació, productes i serveis que s’incorporen i ofereixen desde www.criancaisalut.cat.

Exceptuant els casos en que la llei imposi estrictament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en el que imposi, Criança i Salut no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte a possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades, productes i serveis de www.criancaisalut.cat.

En tot cas Criança i Salut, s’exclou de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació i/o contingut, productes i/o serveis oferts o subministrats per tercers diferents de l’Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col·Laborador o un altre que ha facilitat aquesta informació i/o contingut, productes i/o serveis.

Els visitants es comprometen a no introduïr, voluntaria o involuntariament, cap virus o fitxar de qualsevol tipus que pugui pertorbar el funcionament de www.criancaisalut.cat; i en aquest cas, assumira(n) tota la(s) responsabilitat(s).

 

Dades de caràcter personal

Les dades personals que obtingui Criança i Salut per la prestació de qualsevol servei o utilització s’integraran en un fitxer informatitzat. Les dades obtingudes seran utilitzades per oferir els serveis sol·licitats i també s’utilitzaran per mantenir informat a l’usuari sobre les novetats dels productes, serveis i continguts de www.criancaisalut.cat, atenent, en el seu cas, a les preferencies que l’usuari hagi indicat. L’usuari accepta rebre aquests correus electrònics, sempre que estiguin relacionats amb les preferències indicades o serveis i informació utilitzada per l’usuari.

L’usuari manifesta de manera explícita que qualsevol dada personal d’un tercer al qual accedeixi, introdueixi, modifiqui o suprimeixi té dret a fer-ho o disposa de la autorització explícita d’aquest tercer.

Criança i Salut informa a l’usuari que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancelació dirigint-se a info@criancaisalut.cat.

 

Dret d’exclusió

Criança i Salut es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instancia propia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús, normes, regles o codis de conducta contingudes en els diferents capítols/pestanyes/subtítols/paràgrafs de l’àrea legal, així mateix, altres com reglaments governamentals que regeixen les regles per viure en societat. Així mateix, a les persones que no tinguin una conducta educada o professional que denigri, insulti, falti al respecte o intenti fer mal col·lectiu o individual a altres.
Criança i Salut es reserva tots els drets sobre conitnguts, informació, dades i serveis que ostenti sobre els mateixos Criança i Salut no concedeix cap llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre continguts, dades o serveis, diferents de la que expressament es detalli a les presents condicions generals d’ús.

 

Lesgilació aplicable, jurisdicció competent i notificacions

Aquestes condicions generals es regeixen i s’interpreten d’acord amb les Lleis d’Espanya. Les parts es sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre plet i/o acció judicial, als jutjats i tribunals d’Espanya. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l’usuari desitji efectuar a Criança i Salut tindran que realitzar-se per escrit i s’entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin sigut rebudes a la següent adreça electrònica info@criancaisalut.cat.

 

Nulitat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol càusula inclosa en les presents condicions generals fós declarada, total o parcialment, nula o ineficaç, tal nulitat o ineficacia tant sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nula o ineficaç, substituïnt les presents condicions generals a tota la resta considerant-se tal disposició total o parcialment no inclosa.

 

Bona fe i diligència

Les parts es comprometen a complir les seves obligacions i a exercitar tots els drets que es despendran de les presents condicions conforme a les més estrictes exigències de la bona fe i la diligència.

 

Pagament segur

Formes de pagament acceptades: 
S’accepten pagaments mitjançant targeta de crèdit o dèbit (Visa o Mastercard), una modalitat molt segura, en la qual les teves dades bancàries queden protegides de l’accés no autoritzat durant la transmissió. Els pagaments amb targeta sempre es faran en euros i a través de la plataforma de pagament STRIPE seguint les instruccions que apareixen durant el procés.

També s’ofereix la possiblitat de pgar a través de transferència bancaria, fent una transferència al número de compte que se’t mostra al final del teu procés de compra, i sempre fent constar el teu número de comanda. L’enviament es realitzarà una vegada rebuda la transferència, si transcorreguts tres dies laborables des de la comanda aquesta no s’ha rebut donarem la comanda com anul·lada.

Seguretat en el procés de pagament:
A Criança i Salut comptem amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles al sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). La seguretat del servidor estableix una connexió fent que la informació es transmeti de forma xifrada utilitzant algoritmes de 128 bits, qeu asseguren que només sigui intel·ligible per l’ordinador del client i del lloc web. D’aquesta manera, utilitzant el protocol SSL es garanteix:

– Que l’usuari/comprador està comunicant les seves dades al centre servidor de Criança i Salut i no a qualsevol altre que intenti fer-se passar pel mateix.
– Que entre l’usuari/comprador i el centre servidor de les dades es transmeten de manera xifrada, evitant la seva possible lectura o manipulació per terceres persones.

Càlcul d’impostos:
Tots els preus que apareixen a www.criancaisalut.cat es mostren com impostos inclosos. Les possibles retencions, taxes d’aduana i/o pagaments d’impostos els quals poden estar subjectes les comandes internacionals, tindran que ser pagats per l’usuari/comprador.

Pagament incomplet o denegat:
Si no es completa correctament la informació solicitada durant el procés de pagament en el formulari de finalització de la comanda, la comanda no es finalitzarà, essent cancelada automàticament. Si el missatge que apareix durant el procés de pagament es de ‘Targeta denegada’ aconsellem comprovar la informació sol·licitada i contactar amb el seu banc si el problema persisteix.

 

Entrega

Si disposem de l’article en estoc, l’enviament es realitza per missatgeria i en modalitat de paqueteria, en el termini de: 48-72 hores (gratuït a partir de 90€, i per a compres de menys import les despeses d’enviament seràn de 7€).

Si fas la teva comanda durant un cap de setmana o dia festiu, es tramita el següent dia laborable. En cas de realitzar el pagament per transferència bancària, l’enviament no s’efectua fins que rebem el comprovant de pagament.

 

Devolució i reemborsament

Es Disposa de 14 dies hàbils per a retornar un producte. El producte haurà d’estar en perfecte estat: no usat, ni rentat o obert, i en el seu embalatge original. Les despeses de enviament de la devolució correran a compte del client. No es farà el retorn de l’import: la devolució es farà en forma de val de compra.

En el cas que el producte no estigui en bon estat o hi hagi un error per part de la botiga de l’espai Criança i Salut, contacta’ns abans de 14 dies.

No es realitzarà el reemborsament en cas d’haver comprat un servei i no poder assistir o qualsevol altre inconvenient. L’import dipositat podrà ser utilitzat per participar en un altre servei d’igual característica durant els 12 mesos posteriors.

 

Política de serveis

A Criança i Salut vetllem per la màxima qualitat dels nostres serveis, tant presencials com online. Per això, les places poden ser limitades i ens reservem el dret d’admisió.