Avís legal

Avís legal

Back To Homepage

Avís Legal

Titularitat

Gurukupu SL (a partir d’ara Criança i Salut), amb NIF B67072157, és propietària i gestora d’aquest lloc web.

 

Continguts web i enllaços

Els comentaris i opinions de cada usuari en tot el lloc web són de la seva propietat, i Criança i Salut no se’n fa en cap cas responsable. L’opinió de Criança i Salut s’expressa només en la forma d’aquells enviaments que apareguin signats pròpiament a portada.

Criança i Salut es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada en aquest lloc web, o bé, suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment, sense necessitat de comunicació prèvia.

No s’assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts aliens que es transmeten, hostatgen o sobre els quals es facilita un accés (enllaços), ja que no hi ha cap obligació per a controlar amb caràcter previ si l’esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent.

Criança i Salut no pot garantir que l’accés al lloc web, o els continguts siguin exempts de tot error, però sí que vetllarà perquè no n’hi hagi i per esmenar-los tan aviat com sigui possible.

En cas que un usuari publiqués continguts inapropiat o inacceptable al web de Criança i Salut, o realitzés qualsevol conducta disruptiva, Criança i Salut podrà utilitzar les dades recavades per avisar de la conducta o utilitzar la informació existent per finalitzar aquest comportament. Tanmateix, en cas que l’administrador de sistemes de Criança i Salut consideri raonablement que un usuari infringeix o pugui infringir la legislació vigent, es podrà utilitzar la informació recollida per informar les autoritats competents.

 

Política de privadesa i protecció de dades (LOPD)

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, doneu el consentiment pel tractament de les vostres dades personals que faciliteu i seran incorporades a un fitxer de responsabilitat de Criança i Salut, amb finalitat de la gestió del web i l’enviament de la informació requerida pels seus usuaris sobre els productes i serveis de Criança i Salut. Com a usuaris, sou els responsables de la veracitat de les dades facilitades i la titularitat.

Criança i Salut manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme a la LOPD i el seu Reglament de Desenvolupament i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Per aconseguir aquests objectius, l’usuari accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés. Softcatalà es compromet a complir amb el deure secret i de confidencialitat respecte a les dades contingudes en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir un tractament segur. Tanmateix us informem que podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei mitjançant l’enviament d’un correu electrònic amb aquesta petició a través del nostre correu de contacte.